Accessibilitat és sinònim de Qualitat

  • beneficia tothom: allò que és necessari per a uns quants, és un avantatge per a tots
  • contribueix a la normalització i la integració
  • reforça la RSC (Responsabilitat Social Corporativa)
  • és un valor afegit i una aposta de futur
  • i és una via de captació i fidelització de nous clients