FAQ

De què parlem quan parlem d’accessibilitat?

El concepte ha anat evolucionant al llarg dels anys. Si en un principi s'identificava amb l'eliminació de les barreres arquitectòniques i les cadires de rodes, ha ampliat el seu camp d'acció cap al món de la informació i la cultura i ara té en compte altres tipus de discapacitat més enllà de la física o de les persones amb mobilitat reduïda (PMR).

Definició: L'accessibilitat és el grau amb què totes les persones poden fer servir, visitar o accedir a un bé o servei, independentment de les seves capacitats.

Tornar a dalt

Què és el Disseny Universal?

Al final dels anys vuitanta, un arquitecte americà, Ron L. Mace, forçat a utilitzar la cadira de rodes la major part de la vida, inventa el terme "universal design". El disseny per a tothom es basa en un criteri integrador i aplicable a qualsevol entorn, producte o comunicació, fugint d’adaptacions o dissenys específics i sense suposar una inversió extra excessivament elevada.El disseny universal beneficia les persones usuàries de totes les edats i graus d’habilitat. Més enllà de ser útil a les persones amb discapacitat, beneficia clarament el conjunt de la població: de la mateixa manera que una rampa no només serveix per a les cadires de rodes, gaudir d’una obra d’art superant la mera contemplació visual pot ser una experiència enriquidora per a qualsevol persona.

Tornar a dalt

Què són les barreres a la comunicació?

Segons el Codi d’Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, són les limitacions que els sistemes d’informació i comunicació habituals comporten per a determinades persones que tenen alteracions o discapacitats sensorials o d’altres tipus.

Tornar a dalt

Què és l’accessibilitat Web?

És important que una pàgina web es dissenyi pensant en la possibilitat que la visiti qualsevol tipus d’usuari: persona gran; amb discapacitat sensorial, motriu o cognitiva; usuaris de mòbils, PDAs, ordinadors antics; etc.

Cal tenir en compte tots aquests públics, que necessiten que el web respecti uns requisits concrets de programació. Aplicar correctament aquestes pautes d’accessibilitat garantirà l’accés al contingut per part de tothom.

Tornar a dalt

Què volen dir les sigles WAI?

WAI correspon a les sigles “Web Accessibility Initiative”, una comissió de l’organisme internacional W3C (World Wide Web Consortium) que vetlla per l’accessibilitat dels llocs web. Té per objectiu estipular directrius i requeriments tècnics per facilitar l’accés de tots els públics als continguts web.

La WAI estableix 3 nivells segons el grau de compliment de les pautes d’accessibilitat: A, AA i AAA. Des de desembre de 2008, és obligatori per llei que els llocs web de les administracions i institucions públiques compleixin el nivell AA.

Tornar a dalt

Què és l’audio descripció?

L'audio descripció (AD) és la tècnica de descriure o traduir a paraules els elements visuals. La descripció verbal permet fer accessible a les persones cegues un espectacle, un audiovisual, una visita comentada, etc.

L’audio descripció pot ser: en directe (emetent comentaris a través d’auriculars als espectadors d’una obra de teatre, òpera, etc.), en persona (en les visites guiades d’una exposició) o enregistrada (en els audiovisuals).

En tots els casos es tracta de fer arribar a la persona cega els detalls que no pot percebre visualment, sempre respectant els diàlegs en el cas dels audiovisuals i dels espectacles.

Tornar a dalt

Què és el Braille?

El Braille és el sistema de lectoescriptura de les persones cegues. És un alfabet tàctil basat en 6 punts distribuïts en dues columnes de 3 punts cadascuna i que, combinats, formen totes les lletres, números, notes musicals, etc.

És la manera com les persones cegues poden llegir directament amb els dits qualsevol informació impresa en aquest sistema, com ara llibres, rètols o cartel·les.

Els caràcters braille tenen sempre el mateix tamany i per tant el concepte "cos de lletra" no existeix. L'acció de passar un text de lletra impresa al sistema braille no es una traducció, sinó una transcripció.

Tornar a dalt

Què és un bucle magnètic?

És una ajuda tècnica per a usuaris de pròtesis auditives, un sistema d'amplificació del so, que es connecta a una sortida d'àudio, transforma el senyal en un camp magnètic i l'envia directament als audiòfons que tenen la posició "T". El so arriba amplificat i aïllat del soroll ambient.

Els implantats coclears i les persones amb problemes d’audició que utilitzen audiòfons, són els principals beneficiaris dels bucles magnètics o anells d’inducció.

Es pot instal·lar en sales de reunions, teatres, esglésies, auditoris, guixetes, punts d’informació, taulells de recepció, etc., o fins i tot pot ser mòbil. Aquest sistema millora la comunicació i permet que la recepció del so i la comprensió de les paraules sigui molt més nítida.

Tornar a dalt

És el mateix un gos pigall que un gos d'assistència?

El gos pigall de les persones cegues és un tipus de gos d'assistència.El gos d'assistència és el que ha estat ensinistrat, examinat i acreditat per a assistir a una persona amb discapacitat.

Hi ha diversos tipus de gossos d'assistència:

  • Gos pigall: Ensinistrat per a guiar a una persona cega. Porta arnés.
  • Gos de servei: Ensinistrat per a ajudar a persones amb una discapacitat física.
  • Gos d'avís: Ensinistrat per a avisar a la persona sorda quan es produeix un so i li indica la procedència.
  • Gos d'avís per a epilèptics, diabètics...: Ensinistrat per a avisar amb certa antelació al seu amo, sobre el seu futur patiment d'un atac epilèptic o altres condicions mèdiques com un atac d'hipoglucèmia.

A Catalunya, la llei protegeix i garantitza l'accés dels gossos d'assistència a tots els llocs públics.